20srp 2023

9 koraka u rukovanju s otpadom prema ISO 14001

9 koraka u rukovanju s otpadom prema ISO 14001

ISO 14001 je međunarodno priznata norma koja pruža okvir za organizacije za upravljanje njihovim ekološkim odgovornostima. Jedno od ključnih područja fokusa ove norme je gospodarenje otpadom.

Rukovanje otpadom prema ISO 14001:

#1. Prvi korak u gospodarenju otpadom prema ISO 14001 je identificirati vrste i količine otpada koje stvara vaša organizacija. To će Vam pomoći da razvijete odgovarajuće strategije gospodarenja otpadom i osigurati da ispunjavate sve zakonske zahtjeve.

 

#2. Nakon što ste identificirali vrste proizvedenog otpada, sljedeći korak je određivanje rizika povezanih sa svakom vrstom otpada. To će Vam pomoći da odredite prioritete u gospodarenju otpadom i u skladu s tim rasporedite resurse.

 

#3. Na temelju informacija prikupljenih u prva dva koraka, trebali biste odrediti ciljeve za smanjenje otpada. Ti bi ciljevi trebali biti mjerljivi i ostvarivi te bi se trebali povremeno preispitivati ​​i po potrebi ažurirati.

 

#4. Treba razviti plan gospodarenja otpadom kako bi se opisali koraci koji će se poduzeti kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u koraku 3. Ovaj bi plan trebao uključivati ​​pojedinosti o smanjenju otpada, ponovnoj uporabi i recikliranju, kao i metode odlaganja.

 

#5. Nakon što se izradi plan gospodarenja otpadom, treba ga implementirati u cijeloj organizaciji. To može uključivati ​​obuku zaposlenika o praksama gospodarenja otpadom, uspostavljanje postupaka za odvajanje otpada i određivanje odgovornog osoblja za gospodarenje otpadom.

 

#6. Redovito praćenje i mjerenje uspješnosti gospodarenja otpadom potrebno je kako bi se osigurala učinkovitost plana gospodarenja otpadom. To može uključivati ​​praćenje vrsta i količina proizvedenog otpada, kao i praćenje smanjenja otpada i stopa recikliranja.

 

#7. Organizacije moraju poštivati ​​lokalne, regionalne i nacionalne zakonske zahtjeve koji se odnose na gospodarenje otpadom. Sukladnost treba redovito ocjenjivati ​​kako bi se osiguralo da organizacija ispunjava sve zakonske zahtjeve.

 

#8. Plan gospodarenja otpadom treba redovito preispitivati ​​kako bi se osiguralo da ostane učinkovit i relevantan. To može uključivati ​​ažuriranje ciljeva i ciljeva smanjenja otpada, reviziju postupaka gospodarenja otpadom ili prepoznavanje novih mogućnosti za smanjenje otpada i recikliranje.

 

#9. Naposljetku, važno je prenijeti dionicima učinak gospodarenja otpadom. To može uključivati ​​zaposlenike, kupce, dobavljače i regulatorna tijela. Komunikacija bi trebala biti transparentna i trebala bi isticati predanost organizacije odgovornom gospodarenju otpadom.