Certifikacijski proces

Certifikacijski proces

1. Definiranje

S klijentom se definira opseg certifikacije

2. Dokumentacijski audit

Auditor certifikacijske kuće kontrolira dokumentaciju sustava upravljanja

3. Certifikacijski audit

Auditor radi certifikacijski audit i radi izvještaj, te se nakon uspješno realiziranog certifikacijskog audita izdaje certifikat

4. Nadzor i Re-certifikacija

Redovni nadzor
Provodi se svakih godinu dana kako bi se provjeravalo održava li se sustav u skladu sa zahtjevima norme.

Re-certifikacija
Provodi se tri godine nakon certifikacije.