ISO 9001 – Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom

ISO 9001 – Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom

ISO 9001 je sustav upravljanja koji pruža garanciju da su svi procesi odnosno proizvodi ili usluga realizirani prema zahtjevima na sustav upravljanja kvalitetom definiranim u normi ISO 9001, neovisno o vrsti proizvoda ili usluge.

Opstanak u suvremenim uvjetima tržišta jedino je moguć pružanjem usluga i proizvodnjom točno onakvima koji zadovoljavaju uvjete i očekivanja kupca. Da bi se to ostvarilo, najpoželjniji i najčešći način je primjenom norme ISO 9001 – sustav upravljanja kvalitetom. Sustav mora biti primijenjen u svim procesima od dizajna do marketinga, proizvodnje/usluge, postprodaje s ciljem konstantnog unapređivanja.

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001

Prednosti Sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001):

 • Pruža lokalnu, regionalnu i globalnu konkurentsku prednost,
 • Povećava ekonomičnosti, učinkovitost i profitabilnost,
 • Ojačava komunikaciju,
 • Podiže reputaciju organizacije,
 • Podiže pouzdanost proizvoda/usluge,
 • Potiče rad usmjeren na kupca,
 • Povećava motivaciju zaposlenika,
 • Povećava proces učinkovitosti pristupom procesu,
 • Uspostavlja trajno poboljšanje procesa kao korporativnu kulturu pomoću korektivnih i preventivnih radnji,
 • Pruža sprečavanje ekonomskih i drugih gubitaka zbog problema kvalitete odnosno nekvalitete,
 • Smanjuje troškove,
 • Pruža slijedivost,
 • Olakšava definiranje područja za poboljšanja,
 • Može se provoditi u tvrtkama svih veličina i iz bilo kojeg sektora.