ISO 14001 – Certifikacija sustava upravljanja okolišem

ISO 14001 – Certifikacija sustava upravljanja okolišem

ISO 14001 je sustav upravljanja koji omogućava da su svi procesi upravljani u okviru zakonskih propisa i najbolje svjetske prakse u zaštiti okoliša.

Općenito je prihvaćena činjenica da proizvodne, uslužne i industrijske aktivnosti imaju utjecaj na okoliš i da prirodni resursi nisu neograničeni.

Certifikacija sustava upravljanja okolišem ISO 14001

Mjesto na globalnom tržištu jedino je moguće davanjem važnosti prema ljudima i okolišu. Nedovoljno je ispunjavati samo minimalne zakonske propise i zahtjeve potrošača nego kako bi bili konkurentni trebamo biti primjer u svijesti o zaštiti okoliša i svijetu u kojem živimo.

Certifikacija prema ISO 14001 pokazuje da organizacija pruža stalni napredak u zaštiti okoliša i kontroli interakcije svojeg poslovanja s okolišem.

Prednosti sustava upravljanja okolišem (ISO 14001):

  • Pruža dosljednost nacionalnim i međunarodnim zakonima,
  • Pruža prednost na međunarodnom tržištu i konkurenciji,
  • Povećava korporativni ugled i udio na tržištu,
  • Pruža pripremljenost na hitna stanja (zemljotres, požar, poplava itd.) i nesreće te smanjuje štetne posljedice istih,
  • Pruža kontrolu zagađenja,
  • Povećava energetsku učinkovitost,
  • Ekonomičnim korištenjem sirovina smanjuje se i kontrolira otpad te se smanjuju troškovi proizvodnje.