Certifikacijska pravila

Certifikacijska pravila

Procedura certifikacije

Universal Adria obavlja audite treće strane sustava upravljanja (UPR.02 Procedura certifikacije). Za ispunjavanje potreba i očekivanja svojih kupaca; obavlja nepristran, učinkovit i profesionalni certifikacijski proces unutar okvira navedenih u izjavi.

Informacija
Prilikom kontaktiranja s uredima Universala biti će obavljena detaljna objašnjenja i procjena certifikacije.
Da bi “Zahtjev za certifikaciju” bio pripremljen u ime vaše organizacije, dužni ste ispuniti obrazac zahtjeva za certifikaciju. Nakon uvida u obrazac, izrađuje se ponuda i isporučuje vašoj organizaciji za proces certifikacije. U ponudama Universala nema dodatnih naknada osim onih navedenih u ponudi.

Primjena
U slučaju prihvaćanja ponude, koja je poslana od strane Universal Adria, primjenjuje se Obrazac primjene certifikacije. Nakon popunjavanja ovog obrasca te slanja našem uredu, započinje postupak certifikacije.

Audit sustava

Pred-audit
S ciljem provjere i utvrđivanja tvrtkinog punog razumijevanja certifikacijskog postupka i pronalaženja pravih informacija o implementaciji tvrtkinog sustava upravljanja.

Faza 1 audita
Universal Adria posjećuje organizaciju s ciljem pregledavanja usklađenosti dokumenata.

Ciljevi Faze 1 audita:

  • Utvrditi usklađenost dokumenata o tvrtkinom sustavu upravljanja prema povezanom standardu audita i opsegu audita.
  • Da pripremi detaljan plan za Fazu 2 audita.
  • Da pruža mogućnost za pripremanje profesionalnog izvještaja.
  • Da upozna tvrtku i provjeri opseg, procese, sudbena i čovjek-dana kalkulacije.

Za učinkovito ispunjenje Faze 1 audita, ishodi sustava upravljanja, zakonski propisi, dokumenti koje zahtijevaju standardi i zapisi koji mogu mjeriti učinkovitost sustava tvrtka mora držati dostupne.

Faza 2 audita
Ako su rezultati ispitivanja na terenu Faze 1 audita i dokumenti pregledani od strane Universal Adria pozitivni, faza 2 audita može se planirati.
Faza 2 se provodi prema planu audita, audit uključuje; uvodni sastanak, provedbu audita, sastanak audit tima i završni sastanak.

Ciljevi faze 2 audita:

  • Učinkovito provjeriti implementaciju sustava upravljanja.
  • Predložiti certifikaciju u skladu sa standardima audita kada je primjereno.
  • Prezentacija dokumenta.

Sa rezultatom certifikacijskog audita, organizacija može završiti certifikaciju sustava kvalitete sa pozitivnom odlukom odbora Universal Adrie i uz određivanje sustava kvalitete povezanih sa prikladnosti zahtjeva standarda.

Prvi nadzorni audit mora se provesti između datuma objave certifikacije i datuma dospijeća certifikata a najviše s pomakom od jednog mjeseca.

U slučaju produljenja valjanosti certifikata na nadzornom auditu, koji se provodi jednom godišnje, izdavanjem novog certifikata datum dospijeća je produžen u svrhu ostavljanja datuma prve certifikacije. U dijelu certifikacijskog razdoblja, broj razdoblja je označen u zagradama, stoga certifikacijsko razdoblje je 3 godine.

Tvrtka koja potpiše ugovor sa Universal Adria može koristiti certifikat za proizvodnju/izradu/mjesto usluge/mjesta koja su auditirana i spomenuta u certifikatu (opseg).

Certifikat je izdan za opseg unutar primjene certifikacije sustava kvalitete i ne može se koristit izvan ovog opsega.

Certifikat je u posjedu tvrtke koja je spomenuta u njemu i ne može se prenijeti na drugu korporaciju ili pravnu osobu. Odgovornost koja nastaje kao posljedica zloupotrebe certifikata od strane treće osobe pripada korporaciji.

Nadzorni auditi:
To je provjera certificirane tvrtke s obzirom na datum primitka certifikata za sustav kvalitete koja se vrši najmanje jednom godišnje. U jednom razdoblju korištenja certifikata (3 godine), najmanje se provode dva nadzorna audita. Tijekom važenja certifikata, sve klauzule preporučenog standarda provjeravaju se još najmanje jednom.
Razdoblje nadzornog audita se određuje na kraju certifikacijskoj audita tvrtke. Broj nadzornih audita se može povećati prema pritužbama klijenata prema Universal Adria, stupanj neujednačenosti pronađenih tijekom audita ili mišljenja auditorskog tima.

Ponovljeni auditi:
To su auditi provedeni kao ishod kada tvrtke nemaju pravo biti certificirane, određivanje učinkovite implementacije korektivnih mjera za neujednačenosti pronađenih tijekom audita, ili u slučaju nesigurnosti koja je rezultirala od nesigurne klauzule certificirane korporacije.

Re-certifikacijski audit:
Izdani certifikat vrijedi 3 godine i zato se re-certifikacija vrši svake 3 godine.
Zbog toga što certifikat sustava kvalitete istječe na kraju 3 godine, tvrtka je upozorena pisanim putem 3 mjeseca prije isteka valjanosti certifikata. Ako tvrtka ne odgovori na upozorenje u tih 3 mjeseca i/ili pošalje pisanim putem da ne žele nastaviti certifikaciju, certifikat se prekida nakon isteka roka. Ako tvrtka zahtjeva re-certifikaciju, pisanim zahtjevom tvrtke, provodi se re-certifikacijski audit.

Prijenosni audit:
Tvrtke certificirane od strane različitih certifikacijskih korporacija mogu se prebaciti na Universal Adriu, kada se usklađenosti ispune prema povezanim postupcima.
Primjena prijenosa se provodi na isti način kao i prvi certifikacijski audit.
Za dodatne informacije, možete proučiti postupak certifikacije (UPR.02).