ISO 50001 – Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću

ISO 50001 – Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću

Ima svojstvo da bude prvi globalni sustav upravljanja energetskom učinkovitošću, koji je objavljen poslije regionalnih i nacionalnih standarda kao što su EN 16001. ISO 50001 sustav upravljanja energetskom učinkovitošću sadrži skup zahtjeva na organizaciju i procese čije zadovoljenje je potrebno kako bi se određivala energetska potreba, te za mjerenje i bilježenje potrošnje. To je sustav koji ima za cilj smanjiti troškove i učinke na okoliš kao što su emisije stakleničkih plinova i osigurati stvaranje energetske svijesti sa sustavnim upravljanjem energijom.

Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću ISO 50001

Standard ISO 50001 sustav upravljanja energetskom učinkovitošću može biti primijenjen na sve vrste i veličine organizacija bez obzira na geografske, kulturne i društvene uvjete. Sustav upravljanja energetskom učinkovitosti može biti samostalno implementiran ili integriran sa ostalim sustavima poput ISO 9001, ISO 14001 i drugima.

Prednosti Sustava upravljanja energetskom učinkovitošću (ISO 50001):

  • Povećava produktivnost energije,
  • Povećava konkurentnost smanjivanjem troškova,
  • Unapređuje nastup na okoliš,
  • Smanjuje rizike energetske sigurnosti,
  • Omogućuje transparentnost i pojednostavljuje komunikaciju upravljanja energetskim resursima.