Politika kvalitete

Politika kvalitete

Usluge koje obavlja Universal Adria održavaju se u skladu s potrebama svih povezanih stranaka.

Važnost nepristranosti tijekom obavljanja poslova certificiranja sustava upravljanja prihvaćena je od strane svi naših zaposlenika.

Svi rizici od mogućeg sukoba interesa u kojima je Universal Adria ili je dio njih su eliminirani. Sve usluge ponuđene su u skladu sa zakonskim i akreditacijskim zahtjevima.

Kako bi prethodno navedeno omogućili, obvezujemo se:

  • Služiti u skladu s procedurama koje se primjenjuju bez razlika za sve organizacije,
  • Omogućavati dovoljan broj kvalificiranog osoblja, te stalno poboljšavati njihova znanja i vještine potrebne za provedbe certifikacijskih postupaka,
  • Pratiti stvarne promjene i razvoj certifikacijskih aktivnosti te da povezane stranke obavijestimo o tome,
  • Provoditi naše certifikacijske aktivnosti u skladu sa ISO/IEC 17021, ISO 19011, djelokrug akreditacije,
  • Biti svjesni zaštite okoliša i prirodnih resursa i da dijelimo taj koncept sa povezanim strankama,
  • Stalno napredovati i poboljšavati.