ISO 22301 BCM – Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

ISO 22301 – Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

Ovaj standard su kreirali vodeći stručnjaci za održivost (kontinuitet) poslovanja, iz vodećih industrijskih, uslužnih i financijskih kompanija, i on pruža najbolji okvir za upravljanje kontinuitetom poslovanja u organizaciji. Jedna od stvari po čemu se ovaj standard razlikuje od ostalih metodologija i standarda za kontinuitet poslovanja jest što se organizacije mogu certificirati po ISO 22301 od strane akreditiranih certifikacijskih kuća, i na taj način dokazati svoju sukladnost prema svojim kupcima, partnerima, vlasnicima, investitorima, zaposlenicima, vjerovnicima i ostalim zainteresiranim stranama.

Kada se upravljanje kontinuitetom poslovanja implementira na primjeren način smanjit će se mogućnost za prekid poslovanja, ali ako takav prekid i nastupi, organizacija će biti sposobna odgovoriti na primjeren način što će drastično smanjiti potencijalnu štetu od takvog prekida.

Bilo koja organizacija – velika ili mala, profitna ili neprofitna, privatna ili javna. Standard je koncipiran na takav način da je primjenjiv za bilo koju veličinu ili bilo koju vrstu organizacije.

Prednosti Sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (ISO 22301) su:

  • Identifikacija i upravljanje trenutnim i budućim prijetnjama i rizicima poslovanja,
  • Proaktivan pristup u minimaliziranju prijetnji i rizika,
  • Stvaranje sustava u kojem ključne (kritične) funkcije poduzeća funkcioniraju i u kriznim situacijama,
  • Minimaliziranje vremena potrebnog za pokretanje poslovanja uslijed nastanka krizne situacije,
  • Elastičnosti na nove zahtjeve kupaca, te iznenadne situacije s dobavljačima,
  • Imidž koji donosi certificirani sustav prema ISO 22301.