Certifikacija

Certifikacija

Universal Adria d.o.o. je certifikacijsko tijelo kontrolirano od matičnog certifikacijskog tijela Universal GmbH a koji je akreditiran i pod nadzorom njemačke akreditacijske agencije DakkS. Shodno tome akreditirana certifikacijska tijela realiziraju svoje certifikacijske procese transparentno i prema jasnim pravilima akreditacijskih tijela i IAF-a (međunarodnog akreditacijskog foruma). Na sljedećim podstranicama možete pronaći detaljnije opise certifikacijskog postupka i tijeka.