Izjava o nepristranosti

Izjava o nepristranosti

Universal Adria djeluje samostalno i na način da naglasi nepristranost svih pruženih usluga certifikacije. Zbog toga, Universal Adria jamči da njezini zaposlenici nisu pod bilo kakvim političkim, komercijalnim i financijskim pritiskom tijekom pružanja svojih usluga.

Ni jedna osoba ili korporacija ne može utjecati na odluku osoblja i odbora koji sudjeluju u certifikacijskim aktivnostima.

Prilikom prihvaćanja zahtjeva organizacija koje žele certifikaciju, ako postoji bilo kakva naznaka koja bi mogla dovesti do sukoba interesa, nikakve certifikacijske usluge neće biti pružene takvim kompanijama.

Svi resursi potrebni za pružanje kvalitetnih usluga našim klijentima i minimiziranje pritužbi biti će stalno osigurani tijekom izvršavanja usluge certificiranja sustava na najbolji način u skladu s zahtjevima norme ISO/IEC 17021.

Universal Adria upotrebljava neutralan, objektivan pristup prema strankama tijekom certifikacijskih aktivnosti, te je uvela potrebne mjere i načine za eliminiranje i minimiziranje prijetnji u potencijalnom sukobu interesa, u slučaju bilo kakve situacije koja može dovesti do sukoba interesa.

Universal Adria garantira da neće pružati nikakve konzultantske usluge na bilo koji način.

Universal Adria osigurana je od profesionalne odgovornosti za bilo kakve štete ili rizike koji bi mogli nastati kod trećih strana pod certifikacijskim aktivnostima.

Universal Adria ne primjenjuje nikakvu skrivenu diskriminaciju ubrzavanjem ili usporavanjem procesa, ili bilo koje druge diskriminacijske postupke protiv korporacija koje ih primjenjuju u postupku certificiranja.