OHSAS 18001 – Certifikacija sustava upravljanja sigurnosti i zaštitom na radu

OHSAS 18001 – Certifikacija sustava upravljanja sigurnosti i zaštitom na radu

OHSAS 18001 je sustav upravljanja implementiran zbog pružanja sigurnosti na radu i zaštitom stalnim unapređivanjem organizacije.

Jedan od najvažnijih problema s kojima se susreću organizacije jest sigurnost i zaštita zdravlja, posebno u industriji, građevini i ostalim proizvodnim sektorima. OHSAS 18001 pomaže organizacijama u osiguranju zdavlja i sigurnosti na radu kroz analize rizika, sigurnosne upute, trening zaposlenika i kontinuirane interne kontrole.

Certifikacija sustava upravljanja sigurnosti i zaštitom na radu OHSAS 18001

Prednosti sustava upravljanja sigurnosti na radu:

  • Pruža usklađenost sa nacionalnim i/ili međunarodnim zakonima,
  • Povećava profitabilnost smanjivanjem nesreća na radu i profesionalnih bolesti,
  • Povećava motivaciju i sudjelovanje zaposlenika,
  • Pruža zaposlenicima zdrave i sigurne radne prostore,
  • Pruža pripremljenost na hitna stanja (zemljotres, požar, poplava itd.) i nesreće i smanjuje posljedice istih,
  • Smanjuje mogućnost nastanka nesreća otklanjanjem uzroka potencijalnih nesreća.