DAkkS akreditacija

DAkkS akreditacija

DAkkS odnosno Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH je neprofitna organizacija odnosno akreditacijsko tijelo osnovano od Vlade Savezne Republike Njemačke. Grupacija Universal akreditirana je od DAkkS akreditacije te DAkkS kontinuirano nadzire rad grupacije i njenih članica. DAkkS je punopravni član Europske akreditacije – EA, Međunarodnog akreditacijskog foruma – IAF-a i ILAC-a (International Laboratory Accreditation Cooperation).
 

Europska akreditacija - EA

International Accreditation Forum

International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC